Generelle betingelser

Teknisk arrangør

Pacific Tours er medlem af Rejsegarantifonden og har medlemsnummer 3112. Desuden opererer Pacific Tours som formidler for Billetkontoret A/S, der teknisk set er vores leverandør og garantisætter i forhold til Rejsegarantifonden. Billetkontorets CVR nummer er 13451532 og har Rejsegarantifondnummer 650.

Depositum og aftalebinding

Aftalen er bindende for begge parter, når depositum er rettidigt modtaget. Depositum er almindeligvist på 25% af rejsens pris og aftales ved bekræftelsen af rejseordren.

Slutbetaling

Fuld betaling skal modtages senest 65 dage før bestilte rejsearrangement starter; med mindre andet er anført. Når betaling er modtaget fremsendes billetter m.v. så de er fremme senest 14 dage før afrejse.

Rejsens pris

I rejsens pris er der inkluderet et gebyr på kr. 25,- per person for en produktansvarsforsikring. Produktansvarsforsikringen er en udvidet forsikring, Pacific Tours har tegnet hos Europæiske Rejseforsikring. Forsikringen dækker vores eventuelle ansvar i henhold til loven om pakkerejser.

Ændring og afbestilling af rejsen

Rejsen kan ændres omkostningsfrit indtil betaling er modtaget. Efter indbetaling af depositum og/eller slutbetaling er aftalen bindende. For afbestilling af pakkerejser (fly samt anden turistmæssig ydelse) er de generelle regler følgende ved annullering mere end 60 dage før afrejse:

Er depositum betalt ved bestilling af rejsen, vil annulleringsgebyret svare til det indbetalte depositum. Er rejsens fulde pris betalt ved bestillingen, vil annulleringsgebyret svare til det indbetalte beløb.

Ved annullering fra 60 til 30 dage før afrejsen gælder følgende: Er depositum betalt ved bestilling af rejsen, vil annulleringsgebyret svare til 50% af rejsens samlede pris. Er rejsens fulde pris betalt allerede ved bestilling, vil annulleringsgebyret svare til det indbetalte beløb.

Annulleres mindre end 30 dage før afrejse er annulleringsgebyret i alle tilfælde 100% af rejsens pris. Disse gebyrer opkræves med mindre andet er anført på ordrebekræftelsen.

Indgår køb af billetter til sport, teater o. lign. er disse ikke refunderbare. Ved køb af pakkerejser er der ikke fortrydelsesret jf. forbrugeraftaleloven § 2, nr. 4.

Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v. Hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige sygdomme o. lign., kan rejsen annulleres vederlagsfrit, såfremt Udenrigsministeriet fraråder rejser dertil. Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis begivenheden var kendt på bestillingstidspunktet.

Arrangørens aflysning af rejse

Såfremt rejsebureauet ikke har tilstrækkelig tilslutning til en programlagt grupperejse, vil rejsen kunne blive aflyst op til fire uger før afrejse. Det nødvendige antal deltagere for gennemførsel af rejsen fremgår af det eventuelle programmet. I tilfælde af aflysning har du ikke krav på erstatning, ud over refundering af rejsens pris.

Overdragelse af rejsen

Overdragelse af rejsen til anden person er pga. underleverandørers regler sjældent muligt. Forhør dig hos rejsebureauet om gældende regler for din rejse.

Afbestilling ved sygdom

Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, som dækker omkostninger såfremt deltagelse i rejsen umuliggøres på grund af akut sygdom eller tilskadekomst hos den rejsende selv, en medrejsende eller et nært familiemedlem.

Afbestillingsforsikring skal tegnes ved bestilling af rejsen og dækker op til afrejsedatoen. For ikrafttrædelse af forsikringen skal afbestilling foretages inden påbegyndt rejse, og meddeles rejsebureauet skriftligt. Uden for rejsebureauets åbningstid skal afbestilling foretages direkte hos flyselskab, rederi, hotel m.v. Det forudsættes, at der senest 1 uge efter afbestilling indsendes lægeerklæring. Indsendes denne ikke, eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft.

Rejseforsikring

Den rejsende er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. på rejsen. Det anbefales derfor kraftigt, at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifter ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage. Ved krydstogter er det et krav, at du som rejsende har en rejseforsikring. Har du en kronisk lidelse, skal du søge om medicinsk forhåndstilsagn for at være garanteret forsikring på rejsen.

Forsinket fremmøde forsikring

Trafik, vejrforhold o.a. kan foranledige situationer, hvor forbindelser ikke nås. Det anbefales derfor at tegne forsikring mod forsinket fremmøde. Forsikringen dækker ulemper og følgevirkninger, hvis du fx sidder fast i tog og misser din flyforbindelse. Uden denne forsikring afholder du selv udgifterne til at indhente rejsen.

Konkurssikring og dækning

Ved køb af pakkerejse (fx krydstogt, eller fly inkl. hotel) hos et dansk registreret rejsebureau, er du automatisk sikret mod flyselskabets konkurs via Rejsegarantifonden. Ved køb af kun flybillet, er du også dækket via Rejsegarantifonden, dog under nogle andre betingelser, og under forudsætning af din hjemrejse går til Danmark. Læs mere om konkurs og dækning på Forbrug.dk.

Tider i rejseplan og billetter

De i billetten og rejseplan anførte tider er altid lokaltider. Efter udstedelse af billetter er det ikke unormalt, at der forekommer tidsændringer. Tjek derfor altid afgangstider inden afrejse, via internet, apps og lign. Under rejsen er det den rejsendes eget ansvar, at holde sig orienteret om evt. tidsændringer. Søg information på nettet, forhør dig på hotellet, hos flyselskab, rederi m.v. og hold godt øje med sidste øjebliks ændringer via skærme i lufthavnen. Tidsinformation i rejseplanen er vejledende, og Pacific Tours er ikke ansvarlig for ændringer, som flyselskab eller rederi måtte foretage undervejs. Ved krydstogter er anførte destinationer ligeledes vejledende, og kan til enhver tid ændres og/eller annulleres, såfremt rederiet skønner det nødvendigt pga. vejrforhold eller gæsternes sikkerhed.

Check-in tider fly

Check-in tider varierer afhængig af flyselskab og lufthavn. To timer før flyafgang er ”tommelfingerreglen” i Europa, og i de fleste tilfælde tilstrækkeligt. Det er dog ingen garanti, og generelt bør du sikre dig nok tid, og tage højde for evt. lang kø ved check-in samt sikkerhedscheck. Du kan med fordel checke ind online via nettet eller anvende de automater, som findes i mange lufthavne.

Bagage

Flyselskaberne fastsætter, hvor meget bagage må medbringes. Rejser du med forskellige flyselskaber så vær opmærksom på, at bagagereglerne varierer. På én strækning kan 23 kg være tilladt, mens på en anden kun 20 kg. Der findes også billettyper, hvor bagage slet ikke er inkluderet, og dette skal derfor tilkøbes. Det tilladte antal bagage vil altid fremgå af din flybillet og/eller rejseplan. Al bagage skal overholde specifikke mål/vægt, og er man i tvivl om reglerne, bør man se på flyselskabernes hjemmesider eller kontakte rejsebureauet.

Håndbagage må ikke indeholde skarpe genstande. Væsker må medbringes i begrænset omfang og skal kunne fremvises i klar plastpose ved sikkerhedskontrollen. Læs mere på www.cph.dk

Skatter og afgifter

Flyskatter er inkluderet i billetprisen. Der kan forekomme andre lufthavnseller turistmæssige skatter, der skal betales kontant på rejsemålet, og denne udgift påhviler den rejsende. Informationer om evt. lokale skatter vil være angivet i dine rejsepapirer. De enkelte lande kan imidlertid uden – eller med meget kort varsel – indføre nye skatter eller forhøje eksisterende, hvorfor rejsebureauet tager forbehold for disse informationer.

Pas, visum og vaccinationer

Den rejsende er forpligtet til at sørge for gyldigt pas, visum, transitvisum og nødvendige vaccinationer, også for medrejsende børn. Tjek at du har tomme sider til stempler i dit pas før afrejse, da du i visse lande kan blive afvist, hvis det ikke er tilfældet. På rejser uden for EU, eller ved køb af krydstogt, skal passet være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemkomst. Det er den rejsendes eget ansvar at sikre, at ind- og udrejseregler til de lande der besøges, overholdes. Det påhviler desuden den rejsende, før afrejse, at kontrollere, at alle rejsedokumenter er korrekte, og navne stavet korrekt i henhold til pas. Hvis ikke, kan det føre til afvisning ved check-in. For navneændring i allerede udstedte dokumenter opkræves gebyr, som kan være op til prisen for en ny billet. Er du ikke dansk statsborger, eller har du dobbelt statsborgerskab, skal du gøre særligt opmærksom på dette ved bestillingen, da det kan udelukke indrejse i visse lande. Det er besøgslandets myndigheder, der fastlægger reglerne for indrejse, og som ikke-dansk statsborger bør du indhente oplysninger om gældende regler hos dit lands ambassade eller konsulat samt hos Statens Serum Institut. Undlades dette, påtager rejsebureauet sig intet ansvar for de følger, som evt. manglende vacciner, indrejsepapirer m.v. måtte medføre.

Udeblivelse og ubenyttede ydelser

Har du ikke afbestilt rejsen eller ydelsen, og/eller indfundet dig på de angivne tidspunkter, eller kan du ikke gennemføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, såsom gyldigt pas, visa og vaccinationsattest, har du ikke krav på godtgørelse af rejsen. Bemærk i øvrigt, at en flybillet altid skal benyttes i korrekt rækkefølge. Flyselskaberne forbeholder sig ret til at annullere strækninger i din billet, såfremt du ikke har benyttet den/de foregående.

Reklamation (under rejsen)

Evt. reklamation under rejsen skal straks fremsættes overfor rejsebureauet, så en fejl/mangel kan afhjælpes hurtigst muligt og med mindst mulig ulempe. Rettes reklamation direkte til flyselskab, rederi, hotel eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen ikke kan rettes på stedet, og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag. Undlader du at reklamere til Pacific Tours, mistes retten til efterfølgende at påberåbe manglen og rette erstatningskrav. Bemærk, binder du dig kontraktligt med underskrift på et dokument, fx ved billeje, vil denne være gældende, uanset hvilke mundtlige informationer, der måtte være afgivet. Pacific Tours kan i disse tilfælde ikke hjælpe med evt. erstatningskrav. Tjek altid hvad du underskriver, da du hæfter for det.

Reklamation (efter rejsen)

Har du købt en flybillet (uden andet) og har du haft en dårlig oplevelse, skal du klage direkte til flyselskabet. Dernæst kan du gå til Forbrugerklagenævnet, hvis du ikke er tilfreds med flyselskabets afgørelse.

Har du købt en pakkerejse (fly inkl. hotel o.a.), skal du sende reklamation skriftligt til Pacific Tours. Er du ikke tilfreds med bureauets afgørelse, kan du gå videre med din reklamation til Pakkerejseankenævnet. Du kan også vælge at klage via EU Kommissionens online klageportal. I givet fald skal du angive vores mail: Kontakt@pacifictours.dk

Prisændringer

Rejsebureauet forbeholder sig ret til, efter aftalens indgåelse, at forhøje prisen pga. ændringer i transportudgifter, herunder valutastigninger, skatter, afgifter, brændstofpriser, lufthavns-, havne-, landings-, startafgifter o. lign. En evt. prisændring varsles hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse.

Ansvar ved salg af pakkerejser

Ved køb af en pakkerejse, dvs. fly samt anden turistmæssig ydelse og/eller krydstogt, er Billetkontoret teknisk arrangør, og som rejsende er du sikret i henhold til Loven om Pakkerejser. Rejserne gennemføres i øvrigt efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser.

Ansvar ved salg af enkeltydelser

Ved køb af en enkeltydelse, fx et krydstogt eller en flybillet, optræder Pacific Tours  udelukkende som formidler for det/de pågældende transportselskaber. Det betyder, at det udelukkende er eks. flyselskabet, der er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Pacific Tours påtager sig intet ansvar for omkostninger som følge af transportselskabets evt. misligholdelse af aftalen.

Flyselskaber og rederiers ansvar

De i rejseplanen deltagende flyselskaber og/eller rederier påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord. Vedrørende ansvaret for indskrevet bagage henvises til transportselskabets egne bestemmelser.

Den rejsendes pligter og ansvar

Ved modtagelse af rejsedokumenter er det den rejsendes pligt, at sikre sig alle nødvendige dokumenter er indeholdt og stemmer overens med det bestilte. Særligt vigtigt er det at tjekke, at navne fremstår korrekte i henhold til pas. Opdages en fejl eller mangel skal der omgående tages kontakt til Pacific Tours. Den rejsende har desuden pligt til at gøre opmærksom på evt. særlige omstændigheder i forbindelse med rejsen, såsom andet statsborgerskab end dansk, graviditet, specifikke sygdom o.a., som kan kræve særlige forholdsregler.

Værneting/Lovret

Ethvert krav mod Pacific Tours skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.